NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 36 91 H 92 93 DE ZUYDTZIJDE VAN DE PAPESTRAET. 94 1567 der Grave. 95 96 97 H 98 't Goude Kint. 99 100 101 102 103 H 1578 H 1571 1580 H 1571 H 1563 H 1571 H 1566 H 1570 1578 1561 1570 H 1571 H 1567 Heynrick Heynrickz., scoemaecker. Adriaen Reyerz., coperslager. dezelfde. Jan Dirickz. Baers, slotenmaecker. dezelfde. Dirck Adriaensz., deurwaerder van 't Hof. dezelfde. H 1567 dezelfde. van Dessel. Jan v. Juliaen Gloesen, hacker. Juliaen de backer. Crijntgen Jorisdr. weduwe van Trijntgen Jorisdr. Jan Willemsz. Caecx. Jan Willemsz., cleermacker. erfgenamen v. Jan Willemsz. Vrouwken Vranckendr., weduwe van Willem Robijn, deurwaerder. Vranck Vranckendochter van der Does. Neeltgen Vranckendr. wed. van Cornelis van Haeften, 2 huysen. Dirck Crnelisz. „Keyser van mit Geneugten”. Dirck Cornelisz., scoenmacker. Adriaen Dirckz. Groenesteyn. Isaeck Hillebrantsz., mesmacker. Jacob van Dorp Willemsz. Maritgen Lambrechtsdr. weduwe van Jacob Maritgen van Jacob de snijder. Cornelis Symonsz., tinnegieter. Sijmon Cornelisz. (zijn zoon). IJsbrant Mathysz., scoemacker.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 51