IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 37 104 105 106 107 DE HUYZEN ACHTER ’T STADHUYS. 108 109 1.10 111 de 3 haringen. 112 die Moeien. H 113 H 114 115 in den Raem. 116 onder den Wijngaerdt. NOORTZIJDE VAN DE CORENMARCKT naast het Stadhuys. H 1560 H 1565 H 1569 H 1569 H 1570 H 1570 H 1570 H 1561 1563 1578 H 1578 1561 1562 H 1561 Willem Jansz. dezelfde, heemraetsbode Comelis Danielsz. dezelfde. Heynrick Symonsz., cleermacker. dezelfde. Philip Anthouisz. Coopal, laeckenbereider. dezelfde. Dirck Adriaensz., deurw. dezelfde. Jacob van Mr. Jacob Jonckvrouw Cornelia Reynier Moons. Gerrit Jansz. Paep. Gerrit de Paep Jansz. Reynier Pauwelsz. Reynier Pauwelsz. Huys vant St. Nicolaesgasthuys. hetzelfde gen. Huys daer de waeghe hangt. Kerck vant St. Nicolaes gasthuys, in 1615 ingericht tot Vleeschhal, gesloopt in 1860. Galeyn Bartelmeusz., waert (zie no. 605). Geleyn Barthelmeusz. van den Bogaert. Jan Roelantsz., pasteybacker. dezelfde. den Mersche, raedt. v. d. Merscke, hoek Gasthuysstraet. v. der Haer, Gasthuysstraet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 52