NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 38 117 in 't Lam. 118 't Paerdeken. 119 120 H den Haghe, verbouwd in 1565. 121 in de Paeu. 122 123 in St. Barbera. 124 125 de Gulden Valek. 126 127 1582 128 129 130 H 1565 H 1565 H 1566 1577 H 1965 H 1564 H 1565 H 1565 1566 H 1566 1577 1557 1582 1555 1582 H 1564 H 1564 August Stalpaert, zijn woonhuys. dezelfde. Jonvrouw van Weldam. dezelfde. DE OOSTZIJDE VAN HET NOORTEYNDE beginnende van af de Plaets. Arent Jansz. Aernt Jansz. Heynrich Cornelisz. Faes, metselaer. dezelfde. Heynrick Jansz. en van Brunswijck. van Brunswijck. Heynrich Aemen weduwe v. Dirck Heynrichz., mesmacker Jacob Andryesz. Weduwe van Anthonis Aertsz. dezelfde. van Dorp. van Kenenburg. Dat Stedehuys van ,Jan Willemsz. dezelfde. Jan Pietersz., droogsceerder. Weduwe van Dirck van de Weerd. Herman Jansz., mesmacker. Jasper Philipsz., snijder, dezelfde. Pieter van Ness. Cornells van Ness, groot buys. Jan Claesz. van Ness. Tuyn van den Hertog Erick Huys afkomstig v. d. Hertog Jan van Flory, procureur. i Otto van Egmont, Heer dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 53