5 I IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 39 131 de Half Maen. 132 133 134 135 136 137 138 de Houttuyn. Rijswyck. 139 Mr. Dirick van Bronckhorst. 140 H Bronckhorst. 141 142 143 144 145 \146 H 1564 H 1563 H 1577 H 1569 1577 H 1566 H 1570 H 1542 1570 H 1570 H 1565 H 1565 H 1577 H H 1565 Mr. Dominicas Boot, raedt. dezelfde. Augusteyn Stalpaert. dezelfde, Kleyn buys. Frans van Couwenhoven. dezelfde. Mr. Dominions Boot, dezelfde. H 1569 H 1569 8 "8 o c S 4» s Q Frans van erfgenamen Philipus van weduwe v. Philip dezelfde. Servaes Borwoutsz. Servaes Barwoutsz. Jonghe Neell, viscoper. dezelde. Kors Janssen, timmerman. Comelis Jansz., timmerman, vervallen huys. Lijsbeth Willemz. wed. v. Quiryn Goessens. Mr. Dirick van Vranck Jorisz. en weduwe van Mr. Dirck. Matheus Willemsz. cueper, een stal, dezelfde. Jan van Dam, rekenmeester van 't Hof. dezelfde. die Kindren van Mr. Albert Jansz. Albert Jansz., advocaat. Cornells Suys, Heer van Mr. Dirick van Bronckhorst, advocaet dezelfde. Couwenhove, Procureur, den Heer van Oisterwijck. Uytwyck, Secretaris van 't Hof. Uytwyck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 54