NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 40 147 H 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 H 159 160 H cu o u o o H 1570 H 1560 1577 H 1560 1577 H 1560 1577 H 1581 H 1566 1570 H 1566 1570 H 1565 1566 H 1567 1577 H 1565 1577 H 1577 a E o a 4) V IV M D, <u w V Q 1153 van de Velde. van Gilles Mathysz. Joost Jacobsz. de Bye, procureur v. 't Hof. dezelfde. dezelfde. Jan Hanneman, rentmeester. dezelfde. Erfgenamen van Jan Hanneman. Jan Hanneman, huysken met 2 cameren. dezelfde. Weduwe Kindren van Mr. Albert Jansz., advocaet. Mr. Suys, President van Hollant. Hr. van Rijswijck. (dezelfde zie 1381570). Dirck Gerritsz. alias Kits, dezelfde. Weduwe van Dirck Kits Wagenaer. Jasper Maertsz., timmerman, dezelfde. Erfgenamen van Jasper Maertsz. Martitgen Dircksdr. dezelfde. Weduwe van Jacob de Vlaminck. Maerten Syeren. Zyer Maertsz. met Aegte Jansdr. Claes van Dam, burgemeester. Maerten Syeren. Wed. van Maerten Zyeren. Jacob Wilemsz. Houck. Jan Hanneman, rentmeester, dezelfde. Cornelus Gerritsz., decker. Adriaen Hugosz. van de Velde, dezelfde, een thuyn. Adriaen Hugosz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 55