IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 41 161 H 162 H H 163 Oosterwyck. 164 H H 165 H 166 167a 1563 167 168 169 170 H 171 172 H 1565 H 1561 H 1561 1565 H 1561 H 1562 Weduwe van Jan Woutersz. gen. Elsgen. dezelfde. o o V D. <u c a w 8 o a ■u ej v N W a Dominions Boot, raedt. 1564 dezelfde. Adriaen Hugosz. van de Velde. Pieter Pietesz., lijndrayer, zijn buys. Pieter Pietersz. de lijnbanen. Splinter van Arragon, Heer van Beatris van Neck, een tuyn. Beatris van Neck, een tuyn. *T NOORTEYNDE DE WESTZIJDE beginnende vanaf het Noorden naar het Zuyden tot de Papenstraet. Hier omtrent stond een landelijke kapel gewijd aan O. L. Vrouw met de Kruyke (omgeving tegenwoordig Scheveningsche Veer). De juiste plaats is niet bekend doch volgens twee overdrachten van 1563, zou deze aan de Westzijde heb ben gestaan van het Noordijnde). O. L. Vrouwe Capelle, genaemd O. L. Vrouwe met de Kruycke. Thijs Engelsz. in ’t Gasthuys. Mathijs Engelsz., bleecker. Dirck Heynrickz. Bruegom. Kinderen van Dirck de Bruydegom. Lodewijck Fransz. Michel Jansz. Tromp. Cornelis Jansz. Clickert. Willem Gerritsz., landmeter. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 56