^0/ IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 43 186 187 188 189 190 Andrees Pietersz. 192 H 193 194 195 196 198 Dam, deurwaerder van ’t Hof. 199 200 Oyebrugge. o o H 1560 H 1563 H 1563 H 1563 H 1563 H 1566 H 1571 H 1564 1569 H 1565 H 1565 Claes Jansz., prater? dezelfde, snijder. Elisabeth Willemsdr. Joachym Robrechtsz. Gerrith Gerritsz., smidt. dezelfde. Claes van Dam Ariensz. dezelfde. Gielis Mathysz. dezelfde, kistemacker. Weduwe van Gillis Mathysz. Vrederick Jansz. alias Compeer. Vrederick Jansz. Conincks, smit. Adriaen Claesz., wyelmacker. dezelfde. IJsbrant Allertsz.. timmerman, dezelfde. Vranck Jorisz., scoemacker. dezelfde. Servais Barwoutsz. H 1565 1578 H 1561 H 1563 Claes van dezelfde. 1197 I H 1563 Weduwe van Jhr. Albert o. .191 a 4» e o e U V Q. w N u Q Claes van Dam. Jhr. Engelbrecht van Pieter de Wyelmacker. Jan Pietersz., wyelmacker. Joncheer Albert ridder van Lunenburg. J’ t en Johanna van Steenbeeck. 1564 Jan Voss Claesz., procureur van ’t Hof. Cornells van Wijngaerden. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 58