NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 44 202 H 203 Weduwe van Mr. Vrancke Boot. H 204 205 206 207 één buys. 208 H 209 H 210 211 212 213 214 215 de Rooschaer. H 1562 H 1562 1565 H 1565 H 1565 H 1562 H 1563 H 1562 H 1563 1570 H 1563 H 1533 1570 Maerten Jansz., cooman. dezelfde. Mr. Pieter van Roterdam, advocaat, dezelfde, buys mit glintinge. Johan Cachiopijn Pietsz. 'tHuysin 1533 Brandwijck thans Koninklijk Paleis. H 1563 Guyllaume Ie Grandt, buys mette bogaert Willem Goudt, stichter van Quintijn Weytsen, Heer van Joost Jacobsz., procureur. 1565 Joost Jacobsz. de Bye. Claes Govertsz., 2 huysen. dezelfde, Aernt Evertsz. van Vollenhove, 2 huysen. Adriaen Hugoss van der Velde, dezelfde. Jacob Mathysz. v. de Grave. .Mr. Jan van Treslonge, advocaet Adriaen Osyersz. Jacob Joostensz. dezelfde. Jan Dircksz. van Zaenen. dezelfde, cooman. Maerten Jansz., ’t houckhuys. dezelfde. Mijnheer Weldam, raedt, mit glintinge. Gerard van Corsbergen, procureur van 't Hof. Mr. Comelis de Cappella. dezelfde en Maritgen Jacobsdr. /Mr. Jan van Treslonge, advocaet 'dezelfde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 59