W. MOLL. gedachten teruggaan tot oude oude tijden. Want behalve de Dit Jaarboek doet onze tijden, deels zelfs tot zeer aap van 1777 brengt geen der artikelen ons verder dan de 17e eeuw. Naast studies over de geschiedenis van ’s-Gra- vanhage zal men ook stukken betreffende het voormalige Loosduinen, Monster en Voorburg aantreffen. De Heer ter Meer Derval had, behalve zijn lijst van huiseigenaren, ook nog het in vorige Jaarboeken toege zegde artikel ingezonden, waarop de Heer Pabon had geantwoord. De Commissie voor het Jaarboek achtte echter eenstemmig een dergelijke polemiek hier niet op haar plaats, zoodat deze artikelen niet zijn opgenomen. Het Jaarboek is bijzonder rijk geïllustreerd. De kaart van den Heer ter Meer Derval is in zes deelen achterin het boek bevestigd. Voor het eerst sedert 1931 is wederom de ledenlijst der Vereeniging afgedrukt. Zij geeft vele namen, maar het konden er veel meer wezen. Wil men er zeker van zijn, dat ook in volgende jaren een Jaarboek zal kunnen ver schijnen, dan moet het ledental uitgebreid worden. Het Bestuur hoopt, dat de leden daarin met hem zullen meewerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 6