IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 45 der Velde, scepen. 216 de gulden Spiegel 217 218 219 220 in de Ouwevaer 221 222 223 224 in de Lely 225 226 227 228 in de Blaesbalck H 1568 1581 H 1562 1568 H 1565 1570 H 1563 1570 H 1568 H 1568 H 1562 H 1570 H 1570 Jan Haeckefoort. dezelfde H 1566 1568 1581 H 1564 1565 H 1570 H 1565 Jan Jacobsz. Clickert. dezelfde. Eeuwout Jorisz., waert Jutgen Jorisdr., weduwe Wed. van Mr. Frans v. Adriaen Hugo van dezelfde. dezelfde in de Cogghe van Frans van Geersbergen. Geersbergen. Frans Volckertz. dezelfde. Gijsbrecht van Hogendorp. Dammas Goudt, waert ’tHoufijser Comelis van Haeften, procureur van 't Hof. dezelfde. Bastiaen Franss., mesmacker. Frans Aertsz. Boll, goudsmit. dezelfde? (Bom) Johan Purtijck, secretaris van ’t Hof. Matheus Willemss, cueper. dezelfde. Eewout Jorisz., waert Jan Jacobsz. Clickert. dezelfde. Sacraments Capelle. Kapel van het Sacramentsgasthuys, later de Engelsche Kerk afgebroken in 1840. Kinderen van Gerrit Barthoutsz. Erfgenamen van dezelfde in *t Moriaenshooft Jutte Jorisdr. en Kindr. v. Gerrit Barthoutss. Heynrich Allertss. in den Engel Heynrich in de Blaesbalck. Heynrick Harmansz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 60