IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 47 244 245 246 247 248 249 250 251 252 H 253 H 254 H 255 256 257 258 H 1568 H 1568 H 1570 H 1570 H 1564 H 1562 1564 H 1564 H 1562 1578 H 1565 H 1565 H 1565 H 1565 Weduwe dezelfde. DE MOLEN STRAET, NOORTZIJDE beginnende bij de Pastoorslaen. Adriaen Gerritsz. Degelick man, dezelfde. van Claes Pens. Lijntgen Pietersdr. dezelfde, weduwe van Willem Jacobsz. van Aechten Gijsbrechtsz. Comelis Gerrits., decker van Delft. Gerrit Dircasz., brouwer. Poort v. d. Kinderen van Mr. Rombout. Mr. Cornells van Muyden. Barent Rickertsz., scrienwerker. dezelfde, (Rijckaertsz.). Jannetgen Provisoers. Gang en achterpoort van Cornells Gerritsz. Jannetgen Provisoers. Gerrit Jansz. de Paep, 2 huyskens. Jannetgen Provisoers. Janeke Egbertsdr. (dezelfde) Joachim Robrechtsz., in 157274 geruineerd. Cristoffel Hermansz., bode. Cristoffel, de bode, in 157274 geruineerd. Claes IJsbrantsz., deurwaerder. Jan Jansz., glaesmacker. Oude Jan Jansz. van Meecken. Kinderen van Albert Jansz. Kinderen v. Albert Jansz. Gerritgen Gerritsdr., weduwe Comelis Jacobsz. alias Scheel Neel. Weduwe van Anthonis Nicasius van Flory.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 62