IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 49 273 274 de 4 Heemskinderen 275 276 277 278 279 280 Heyndrick 281 282 283 284 4 H 1567 H 1561 1567 H 1563 1572 H 1562 1563 1571 H 1563 1571 H 1568 H 1561 1572 H 1572 H 1564 1570 H 1570 H 1568 1582 Heynrich Jansz. Hackefort. dezelfde. Dirck Jacobsz. Coppier. Joost van de Beeck. Mr. Johan van de Haer. Meynsgen Jacobsdr., weduwe van Segher de Vleyshouwer. Lambrecht Zeghersz. Pieter Jansz., cramer. Jeronimus Anthoniusz., bode. Kors Scoelappers weduwe. Weduwe van Cors Hermansz. Kinderen van Cornells Corsz. Adriaen Baerntsz., deurwaerder. dezelfde. Dirck Gerritsz., bode. Weduwe van Dirck Gerritsz. H 1562 1572 Dirck Jacobsz. Coppier, dezelfde, aan Jan Pietersz., bode van der Nat, deken. Maerten Willemsz., deurwaerder Weduwe van Maerten Willemsz. Adriaen Mathysz. Baernt Barentsz. Jan van Flory. Adriaen Gerritsz., bode. Jan van Flory. Beatris Dircksdr. de bidster. dezelfde. Beatris de bidster. Kinderen van Steffenye Jansdr. Jop Heynricksz., snijder. Aernt van Vollenhove.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 64