NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 50 285 286 287 288 289 290 291 292 293 297 298 295- 296 H 1566 1568 H 1570 H 1562 1570 H 1560 H 1560 1569 H 1569 H 1566 H 1567 H 1566 H 1563 1567 Willem van Barendrecht. Cornells Gijsenburg. Jacob Adriaensz., deurwaerder. Willem van Barendrecht. dezelfde. Anna Coenraetsdr., wed. van Dirck de backer, dezelfde, 2 huysen. Coenraedt Dircksz. Jan Fransz., snijder, dezelfde. H 1562 H 1569 H 1570 van Sanen. Sanen. Neeltgen Dircksdr. Jan Dirckz. van Lijsbet Cooman Hillebrantsdr. Gijsbrecht Coenraedsz., deurwaerder v.'t Hof te Mechelen. Weduwe van Gijsbr. Coenraetsz. Jop Heynricksz. de snijder. Job Heynrickz. van Sassen. Jacob Roelofsz., snijder. Gerrit Pietersz., cleermacker. DE JUFFROUW IDENSTRAET, NOORTZIJDE beginnende bij de Gasthuysstraet (thans Oude Molstraat). Jonckvr. Marie de Jonghe. Jonckvr. van der Burch, (dezelfde). Jonckvr. Marie de Jonghe, weduwe v. Comelis van Suys. Jonckvr. van den Burch. Erfgenamen van Mr. Rombout. Comelis van Muyden, advocaet, 2 huysen. Janeken Egbertdr. geërfd van Hr. Anthonis Provisoer. dezelfde, nu Barent Rijckenss. Janeken Egbertsdr. (Provisoers). dezelfde. Gerrit de Paep Jansz., taelman.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 65