305" IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 51 299 Kindren van Albert Jansz., advocaet' 300 van 301 302 303 1578 Jannetgen Jansdr. van Middeburg, in de Droeff. 306 in de Druyf 307 het Hutgen der Meer, weduwe van Cor- 308 H H 1566 1567 H 1565 H 1565 H 1565 H 1582 H 1565 1578 H 1565 H 1571 1563 1569 Gerbrant Roelofsz., nu Joris Gerritsz. Weduwe van Steven Gijsbrechtsz. Huys genaemd H 1563 Sekere 3 huyskens van Mr. Willem v. Dit hofje gesticht door Floris van Dam in 1565, is gesloopt bij den aanleg van de Prinsenstraat. en huysken” aan de een bogaert. d. Meer, verkocht aan Floris Dam, voor ’t Wijfkens huys Kindren van Albert Janss. de Oude Wijfkens huyskens. Kindren v. Albert Janss. de Oude Wijfkens huyskens. Kindren van Albert Jansz., advocaet, Dirck van Wyeringen, huys en bogaert. Kinderen van Albert Jansz., advocaet. Mr. Willem van der Meer. Vincent van Wyeringen, huys. Kinderen van Albert Jansz. Meester Willem v. der Meer, „erf bornput. Vincent v. Wyeringen, „tuyn VERDER NOORDZIJDE HOFSTEEGJE later kleine juffrouw Ida straat, thans het pleintje hoek Toren' en Molenstraat. en erf”. ZUYTZIJDE. Jacopmijne Vranckendr. v. nelis Sandelijn. dezelfde. Urban de Salie eertijds basconter. Huych Jansz. en Grietgen sijn Suster. Joachym Robrechtsz. Heynrick Pigius, deurwaerder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 66