NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 52 309 310 DE CORTE HOOGSTRAET H 311 H 312 Thomas Jansz. H 313 1571 3 huysen. 313a 1571 314 315 316 317 318 H 319 320 321 1566 1569 1566 1569 H 1571 H 1565 H 1565 H 1565 H 1560 H 1560 Broeder Cornells van Gorichem, in't straetgen Aertgen Jansdr. Aechtgen Jansdr., samen 3 huysen. Fans Jacobsz., cueper. dezelfde. Cornells Michielsz. Herman Willemsz. Herman Willemsz. dezelfde, snijder Heynrick Cornelisz., pasteybacker. Lambert Jansz., leydecker. dezelfde. Cornells Michielsz. dezelfde. Lambert Jansz., leydecker. dezelfde. H 1565 OOK GENAEMD DE CLEYNE GHEEST, aan beide zijden, eerst de Oostzijde beginnende houck Molenstraet. Albert Jansz. Smit, open erf (houck). Lijeven de metselaer. Aertgen Jansdr. wed. v. houckhuys. Oth Baerentsz. en Broeder Cornelisz. Erfgenamen van Comelis Sandelijn. Juffrouw Luytgaert Sandelijn. Joris Gerritsz., 2 huyskens. Joachym Robrechtsz. „bij executie aangeslagen". erfgenamen van Herman Willemsz. 2 huysen 1587.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 67