IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 53 DE WESTZIJDE VAN DE CORTE HOOGSTRAET 322 H 323 324 325 H 326 327 DE NOBELSTRAET NOORTZIJDE met achterpercelen van de Juffr. Idenstraet z.z. Beginnende Corte Hoogstraet. 328 332 H 332a H 1571 H 1561 H 1564 H 1562 H 1568 H 1568 H 1568 1570 H 1570 H 1578 Heer Herman Adriaensz., decken. Adriaen Mathijsz. Bennick, houck. Mr. Aernt Vergoes, advocaet. Mr. Laurens le Veau, barbier. Pieter Jorisz., decker. Wijlen Pieter Jorisz., decker. Herman Willemsz., snijder. Gerrit CornelisZ., backer. Claes Doesz., lichter, dezelfde. Blasius Sebastiaenz., bode. Blasius de Ooster. Hr. Pieter Wollebrantsz., canunick. dezelfde. Mr. Pieter van Sijll, advocaet. Anthonis Roelofsz., deurwaerder. Joncheer Pieter van Bronckhorst. erfgenamen Jhr. Pieter v. Bronckhorst. Poort van Alckemade en Bronckhorst, Jonckvrouw Iden straet. Frans Jacobsz., cueper. dezelfde. Weduwe van Frans Jacobsz. Jacob Splinter, auditeur van de reckencamere. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 68