NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 54 333 H 333a 333b H 1566 334 334a 335 336 337 338 339 340 341 H 1564 1578 H 1566 H 1564 1567 H 1565 1566 H 1566 H 1566 1566 H 1561 1566 H 1570 H 1570 Jvr. Haddewey Pijnsen, huys in de Jonckvr. Idenstraet. dezelfde. Dirick Cobels, een buys, dezelfde. Mr. Witte Wittens, raedsheer. H 1566 Jonckvrouw Haddewey Pijnsen, weduwe van der Duyn. dezelfde. dezelfde. Adam van DE NOBELSTRAET ZUYTZIJDE beginnende aan de Gasthuysstraet. Mr. Pieter van Sijll, advocaet. Heyndrick en Nicolaes van der Laen. Pauwels van den Hove. Weduwe van Pieter Willemsz. Moons, rentmeester, Jonckvrouw-Idenstraet. dezelfde. Dirick van Alckemade. dezelfde, burgemeester. Dirck van Alckemade Corstensz. dezelfde, Jonckvrouw Idenstraet. Mr. Damas van Drogendijck, raedt van t Hof. Weduwe van Mr. Damas. Weduwe van Mr. Dammas. Dirick Cobels, huys en erve. Erfgenamen v. Pieter van der Goes, verkoopt dit aan Pieter Willemsz. v. der Meer, advocaet. Adriaen van der Gryep, procureur. Mr. Cornelis Oem van Wyngaarden. Adriaen van der Gryep. Mr. Corn. Oem van Wijngaerden. Weduwe van Mr. Pieter de Sancto, rekenmeester, in 1563 1563 vermaakt en ingericht als Weeshuys door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 69