INHOUD Bladz. 1 3 7 10 24 129 146 152 156 Twee vorstelijke dooden door Dr. W. Moll, met een portret De Oudenburg onder Monster door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, met een kaart Een oude burg te Loosduinen? door Jhr. Dr. W, A. Beelaerts van Blokland, met een kaart Resultaten van het onderzoek met de spade naar den Rijnweg op Meer en Bosch, Ockenburgh en bij het Nieuwe Slag door Drs. N. J, Pabon, met vijf afbeeldingen Namen van eigenaars van huizen, met de huis namen in het Spaansche tijdvak, 1550 1574, te ’s-Gravenhage door A. ter Meer Derval, met een kaart in zes deelen achterin het boek St. Sebastiaens- en St. Jorisdoelen te ’s-Graven hage. Bijdrage tot de geschiedenis hater gebou wen (laatste kwart 16e—le kwart 17e eeuw) door Marg. Kossmann, met zeven afbeeldingen Het Huis Vliënburg te Voorburg door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, met een kaart De aap van 1777 door W. Martin, met een afbeel ding Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1933

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 7