IS r I tt s IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 55 Zuyt 342 343 344 345 H 346 347 348 349 350 351 352 353 H 1560 H 1563 H 1563 H 1560 H 15 0 1566 1568 1579 H 1568 1579 1560 1568 H 1563 H 1563 1578 H 1563 Heer Jan Goversz. Annetgen Jansdr. dezelfde. Kinderen van Pieter Jorisz. of Jonasz.? Erfgenamen v. Pieter Jorisz. Herman Proost. Hr Jan Govertsz. dezelfde, erfgenamen. Grietgen Willemsdr. dezelfde. Crijntgen Jacobsdr. dezelfde. Joost Claesz. dezelfde, dezelfde. Herman Proost. Weduwe van Herman Proost. DE GEEST, ZUYTZIJDE beginnende van af de Toornstraet. ook gedeeltelijk genoemd Corte Nobelstraet. Goeltgen Jansdr. weduwe van Jan Claesz. Paeu. dezelfde. Gregorius de Apthecker, dezelfde Gregorius de Aptheeck, Reyer de Coperslager. Kinderen van dezelfden. een leeg erf. van Groll. Jan Fijnagel, schilder. Weduwe van Jan Fijnagel. ZB’ o- H- s-a" B* 2 El B. zit if g-a I 7) o r? Crispijn Jansz. van Boschhuysen, rentmeester van Hollant en Agniete Pietersdr. ’t huys genaemt De Oude Lombaert

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 70