NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 56 354 355 356 357 358 359 360 361 362 in de gulden Sael 363 364 365 366 H 367 H 1571 H 1565 H 1571 H 1570 H 1565 1570 H 1572 H 1561 H 1561 1572 H 1561 1569 H 1570 H 1561 1570 H 1572 Hr. Claes Woutersz., priester. Jonckvrouw Clementia, weduwe van Jacob de Jonghe, rekenmeester. Cornelis van Baertwijck. Aemt Comelisz. Adriaen Jaspersz. Hr. Arent Jansz., priester. Pieter Meeusz. alias de ridder, dezelfde. Heynrick Jorisz. Hr. Claes Woutersz., priester. Weduwe van Nanninck Gijsbrechtsz. Jan en Pieter Michielsz. Pieter Jansz. Hr. Claes Woutersz., priester, dezelfde. Wolfert de Palffenyer. Wolfert Symonsz. Palfrenier. Gerrit Willemsz. Frans Claesz. Bolck. dezelfde, besetter. Jacob Sybrantsz., backer, dezelfde. H 1566 en Maritgen sijn Suster. Ryer de Coperslager. Joris Reyersz. Kinderen van Erfgenamen van Gerrit Joostensz. Olycoeck. Gerrit met sijn evenknieen. Jannetgen, weduwe van Cornelis Hermansz. Jannetgen Huypen. Jonge Jannetgen Huypen. Erfgenamen van Gerrit Olycoeck. Dirck Lambrechtsz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 71