IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 57 368 369 370 H 371 372 zie no. 333. 373 374 375 H 375a H 376 H 2 cameren. 377 378 379 H 380 H 381 H 3 82 H H 1571 H 1571 H 1581 H 1568 H 1545 1568 H 1568 H 1564 H 1564 Lucas Dammasz., gardenier. Wijlen Lucas Dammasz. Goeltgen Jansdr. weduwe van Paeu Claesz. Vrederick Vrederickz. van den Heer van Assendelf. Lucas Dammasz., gardenier. Goeltgen Jansdr., 2 huysen en erven. Pieter Anthonisz., laeckencooper. Jonckvrouw Haddewey Pijnsen, I Jonckvrouw Verduyn. J Pieter Jacobsz., wollewever. dezelfde. Comelis Pietersz., bode bij 't Hof. Thonis Claesz., wever. Hr. Claes Woutersz. cameren (houck Vleerstege). T SLEYKEYNDE VAN DE GEEST. St. Anthonis capelie, op den houck Vleerstege met het Pesthuys, later 't Dolhuys of Krankzinnigen gesticht. ’t Pesthuys van die Haghe, waar nu Jan in woont. Cornelis Hugosz., santvoerder Cornelis Hugosz., santvoerder dezelfde, verkocht aan ’t Pesthuys. Geest en Kennipthuynen hetzelfde. NOORTZYDE VAN HET SLEYCKEYNDE van de Gheest. Blasius Sebastiaensz., buys mit Gheest. Jonckvrouw Dignum, weduwe van Jan Heynrickz. Per- cijn, rentmeester. Cornelis Hugosz., santvoerder. St. Anthoniscapelle, buys afk. van Michiel Willemsz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 72