NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 58 Jan Dircksz. duynmeyer. 383 H St. Anthoniscapelle, een camerken. 384 H 385 H 386 387 388 389 390 de Gouds blomme 391 392 393 394 395 396 H 397 398 H 1562 H 1562 H 1561 1562 1569 H 1564 H 1566 H 1566 H 1569 H 1562 H 1564 H 1565 H 1562 Jacob Allertz., tromslager, dezelfde. Gerrit Dircasz., brouwer. Jacob Hackfort. Weduwe van Mr. Cornelis Morsch. Jacob Aertsz. Hackfoort. Jan Jansz., backer. dezelfde. Jacob Aertsz., bode. Jacob Aertz. Hackfort Jacob Pijnsen. Julia Glaude, pasteybacker. St. Anthoniscapelle, huys. hetzelfde. St. Anthoniscapelle, hetzelfde. H 1565 1569 St. Nicolaes gasthuys. Dirck Coobel, sijne cameren. 8 cameren van Dirck Coobel van de Loo. Adriaen Gerritz. Degelick man. dezelfde. een huysken. St. Anthoniscapelle, buys afk. van Michiel Willemsz. Jan Heymans, banckhouder van de Lombaert. Leeg erf behoorende aan de Lombaert. Tobias Jansz. over 't Pesthuys, 1 camerken. Jan Heymans, 1 camerken. Tobias Jansz., banckhouder. Maritgen, weduwe van Aernt Pietersz. Marie Bollen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 73