IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 59 399 400 houckhuys. 401 1570 402 403 404 Kenniptuyn. 405 1563 406 H 408 409 410 411 H 1562 1562 H 1562 1565 H 1566 H 1570 H 1570 1563 1568 1563 1568 H 1562 1565 3 cameren van Magtheld, weduwe van Adriaen Dirckz. Claes Wouters cameren. PASTOORSLAEN, BEIDE ZIJDEN. Adriaen Gerritsz., buys mit croft, dezelfde. Dirck Pietersz., mesmacker. Dirck van Calckere, mesmacker, Jan Sasbout, de Hofstede H 1563 en warande. Johan de Hoogh, 2 huyskens afkomstig van brouwer, genaamd Thomas Engelsz. dezelfde. een tuin? Cornells Anthonisz. Byerman. J Kinderen van Corn. Anthonisz., I Huys van Joost Jansz. tot Westerbeeck, afkomstig van Joris Gerritsz. De Pastoor met sijn huysinge Hier woonden van de vroegste tijden af de Pastoors van den Haghe, de straat en de omgeving is tot deze tijden den naam van Pastoorswarande blijven behouden. Dirck de Bijerman. dezelfde. WEDEROM DE GEEST, HIER GENOEMD CORTE NOBELSTRAET, NOORTZIJDE. Weduwe van Rochus Dircksz. Ocker Jacobsz., westhouck v. d. Pastoorsstege. Ocker de leydecker. Jannetgen Huybrechtsdr. dezelfde, weduwe v. Harman Gerritsz. Cornells Meeusz., metselaer. Jannetgen Egbertsdr. dezelfde, ook genaamd Provisoers. Gerrit Jansz. Paep.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 74