IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 61 425 H Segher Lambrechtsz., vleysch- 1570 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Adr. Jansz. Hamer. ’T KERCKHOF, NOORTZIJDE. 437 H 1570 H 1568 H 1570 H 1570 H 1562 H 1562 H 1571 H 1561 1571 H 1567 H 1582 H 1566 1570 Hr. Joost Willemsz., priester. Hr. Joost Willemsz. Busschert. dezelfde, als boven. dezelfde. Magriet Symonsdr., weduwe dezelfde. 2 huysen dezelfde. Hr. Jan Willemsz., priester, dezelfde. H 1563 DE OOSTZIJDE VAN DE TOORNSTRAET. Adriaen Jansz. Hamer. dezelfde, Sanger. Adriaen Jansz. Hamer. 2 huysen afkomstig van van St. Agnieten. Jan Heymans, banckhouwer, houck Toornstraet. dezelfde de Lombart of Baptista de Montevaldona t banck van Leeninge van Cornelis Adriaensz. Meynsgen, weduwe van houwer. Pieter Seghersz., vleyshouwer. Trijntgen Florisdr. Aelbrecht Aertsz. Willem Heynrickz., coster. Kindren van Willem Heynricksz. Claes Doessen, kaersmaecker. dezelfde. Willem van Neck. Frans Heynricksz. Cock, talman. Frans Anthonisz., coopal, houckhuys onder den Toorn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 76