62 NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 438 439 440 441 442 'T KERCKHOF, WESTZIJDE onder den Toorn. 443 444 H 445 446 H 447 448 449 450 het Loopschansken H H H 1563 1586 H 1570 1570 H 1568 H 1570 H 1570 H 1570 H 1562 1567 H 1562 1570 H 1562 Jasper Adriaensz., lantmeter. dezelfde. Jacob Zijbrantsz., backer (houck Westeynde). dezelfde. Sybrant Jacobsz. Joost Jansz., glaesmacker. Seker Huysken van de Kerck. Hr. Huyg Jansz., priester. Gerrit Lodewijckz., vleyshouwer. dezelfde. Jan Heynrickz. Hackfoort, 2 huysen. Joost Jacobsz., scepen. dezelfde, burgemeester. Pieter Evertsz., glaesmacker. dezelfde, buys, erf en ganck. Pieter Anthonisz., laeckencooper. Neeltgen sijn dochter. Vredrick Vredrickz. een loods waer De Kerck, een loodse. De Heilige Geest, een loods waer men turf in leyt. De H. Geest, ende was die Oude Seoel. (Dit was „een school van de Kerk" speciaal voor arme kinderen) Haesgen Dircksdr. St. Agnyeten convent. Huys van 't convent. Hr. Dirick Jacobsz. Backsteen, priester. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 77