IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 63 ’T WESTEYNDE, NOORTZIJDE beginnende van af ’t Kerckhof. 451 452 453 454 H 1576 Willem de Smit. 455 456 457 458 één buys. 459 460 H 1572 1581 H 1572 H 1570 1572 H 1566 H 1566 H 1561 1563 1570 H 1568 H 1568 H 1563 1570 Adriaen Egbertz., smit. dezelfde. Mr. Michiel van Sydenburch, advocaet. dezelfde. H 1570 Anneken Jacobsdr., hekelster. dezelfde, met Crispijn Heynrickz, haar zoon. Cornelis Aerntsz., timmerman. dezelfde. Jan Hackfoort. 't Convent's van St. Agnyeten. 't Groot en kleyn patershuys. Hr. Jan Adriaensz., priester. ’t Convent van St. Agnyeten Kerck en Clooster. 't Weeshuys. De kerk afgebroken en in de overgebleven gebouwen 't weeshuis ingericht, dat tot onze dagen in stand bleef. Maritgen Willemsdr., weduwe van Kinderen van Willem Jansz. Smit. Weduwe van Pieter Willemsz. Schouten. Willem Schouten, (haar zoon). Weduwe van Pieter Willemsz. Schouten. Willem Schouten (haar zoon). Cornelis Pietersz. van der Heyde, bode dezelfde Pauwels van den Hove Cornelis Pietersz. v. der Heyde, bode 1 dezelfde. Gijsbrecht Pietersz. Pauwels van den Hove.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 78