IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 65 472 473 474 475 476 in den Vleerboom. 477 478 H 479 480 481 482 der Goude, scoemacker. 483 484 5 H 1561 1562 H 1561 1570 H 1563 H 1563 1564 1569 H 1569 H 1562 1562 1563 H 1562 H 1562 H 1562 H 1569 H 1562 H 1560 Agnies Boell Jansz. Nies Boell Jansz. Achterhuys hetzelfde. Dirck Evertsz., cueper. dezelfde. Weduwe van Dirck Jansz. v. dezelfde. van de weduwe van der Gryep. T WESTEIJNDE NOORTZIJDE. Petronella Heynricksdr., weduwe van Willem Cornelisz., 't houckhuys. Weduwe van Willem Cornelisz. Jan Symonsz., cleermacker. Weduwe van Willem van der Gryep, t groot buys, dezelfde, huysinge met erf. Weduwe van Willem van der Gryep. dezelfde, cleyn huysken. Huybrecht Claesz., snijder. weduwe van Willem van der Gryep. Jacob Duyst. dezelfde. Joost Aerntsz. Cruemelaer. dezelfde. St. Anthonis Capelie en pesthuys. Heynrich Jansz. Sulpherpryem. dezelfde, metselaer. Cornelis Lenertsz. Jannetgen Symonsdr., weduwe van Adriaen Jansz. Jannetgen de Waschter. Cornelis Willemsz. van Scoldam. dezelfde. Cornelis Gerritsz., metselaer. Weduwe van Corn. Gerritsz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 80