NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 66 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 H 1564 H 1560 1569 H 1562 H 1562 H 1570 H 1565 1561 1565 H 1569 H 1563 1566 H 1566 H 1567 H 1565 WESTEYNDE, ZUYTZIJDE. Die Proost, houckhuys mit kenniptuyn. hetzelfde. Maerten Corsen Wagenaer. dezelfde. Cornells Dircksz. Sevenbroet. Pieter Florysz. Couck, timmerman, dezelfde. H 1563 1566 H 1565 Maerten Cornelisz., wantsnijder. Maerten Jansz. Jan Foppensz. Hr. Aernt Jansz., priester, dezelfde. Jan Adriaensz. van Delft. Erfgenamen van Pieter Bruyns. Gerrit Jansz., scoemacker in Emaus, 7 cameren. Weduwe van Gerrit Jansz., ,,aan elkander 7 huyskeris”. Maritgen, weduwe van Cornells Fredricksz., lijndraayer. Lenert Cornelisz., lijndraaier. Kinderen van Mr. Albert Jansz., advocaet. Kinderen van Mr. Albert Jansz. van der Aa. Cornells Cornelisz. dezelfde. Syer Syerz., 2 croften. dezelfde, Adriaen Korsen. dezelfde. Jan Sebastiaensz. Jannegen Allewynsdr., weduwe. Cornelis Alleweynsz. Weduwe van Dirck Sevenbroet. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 81