I H 418 IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 67 500 501 502 503 504 505 Blasius Sebastiaensz. 506 H Die Proost, huys gen. de Oyevaer. 507 H 508 Die Proost, huys mitte bogaert. H 509 Die Proost, 3 cameren. H 510 H Die Proost, 't Houckhuys. 511 H H 517 512 513 514 515 516 H 1564 H 1564 H H H H Vincent Woutersz., timmerman, dezelfde. Lenert Symonsz., een camerken. dezelfde. Vincent Woutersz., timmerman, dezelfde. Erfgenamen van Allert Rippertsz. Claes Allertsz., een camerken. Vincent Woutersz. Willem de Moer, valckenyer. Willem de Valckenyer. Die Proost. H 1564 DE LORRESTRAET aan beide zijden. Deze perceelen behoorden aan het St. Barbara Klooster ook ge- I naamd 't Beth- lehems Convent of de Proosdij. 499 H 1564 Die Proost, cameren mittet Spraeckhuys. Vincent Woutersz., als erfgenaem van Allert Rippertsz. dezelfde, een camerken. H 1562 1564 1562 H Die Proosdij met Kerck. Proosdij, 4 camerkens. Een tuyn. Een tuyn afkomstig van Gerrit Tack. De Proost een huysgen. een huysgen. Die Proost.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 82