IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 69 532 533 534 535 536 ’T KERCKHOF ZUYT ZIJDE. H 537 538 539 540 541 542 543 544 H 1570 H 1567 1561 1562 H 1561 1565 H 1566 H 1561 H 1561 H 1561 H 1562 H 1565 H 1567 H 1583 Claes Comelisz backer, dezelfde. Kindren van Jacob Coppyer. Hr. buys, dezelfde. Charles van Nitze. President van Vrieslant. Albert Tonisz Kivit, laeckencooper ,,'t houckhuijs” Albrecht Thonisz Kieviet. de Kieviet. Mr. Corstiaen de Waert.. Jacob van den Eijnde. H 1583 beide huysen in 1570 van Nicasius Hanneman. van Calslagen, t houck- Claes van Assendelft zijn huysinge. Hetzelfde, later de Gezantschapswoning van Spanje, genaamd 't Spanjaardshof, in 1760 verbouwd, nu in ge bruik bij het Engelsch Gezantschap. Mr. Sebastiaen Schouten, dezelfde. Mr. Aernt Verhooch, advocaet. Mr. Aernt van der Hoogh. Karei van der Netse, President van Vrieslandt. dezelfde. Gerrit Allertsz. Jan van Bodeghem Franchoysz. de Wolsack. erfgenamen van Franchoys van Bodeghem. Sybrants Jacobsz. de Roo Leeu. Jacob Sybrantsz., schout. Jacob Adriaensz., kaersemacker. dezelfde. Jacob Jansz., laeckencooper. dezelfde. j Jacob Jansz 't borden huysgen. 1 dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 84