NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 70 545 546 547 den blinden Esel. 548 549 550 in St. Anna. 551 in Engelant. 552 in 't Eendeken. 553 554 555 556 in Spangien. 557 die Roch. H 1567 H 1560 1566 H 1560 H 1568 H 1568 1570 H 1560 1567 H 1560 H 1563 H 1570 H 1565 1570 H 1562 H 1570 Mr. Andreesz. van Coolhem, organist Jacob van Coolhem. Claes Doenssen Kaersemaecker. Claes Doesz. houckhuys. Jacob Boll. Gerrit Allertsz., laeckencooper. dezelfde. Jacob Adriaensz., laeckencooper. Mr. Michiel Claesz van den Berck. dezelfde. H 1562 1570 DE CORENMARCKT, thans Z. Zijde v. de Groenmarkt. Jasper Adriaensz., lantmeter. dezelfde. Adriaen Schrevelsz. 't Groene huys. Cornells Quartelaer. 't Zwyepgen. Barbera Hillebrantsdr., houckhuys. dezelfde. Jacob Rochusz. Jacob Sijbrantsz., backer, dezelfde. Jacob Sybrantsz., backer, dezelfde. Anthonis Nicasius van Flory. Weduwe van Nicasius v. Flory. Grietgen Willemsdr. dezelfde. Pieter Bock. van St. Jacob. Dirck Joostensz. van Strevelant. dezelfde. Maritgen Gerritsdr. weduwe van dezelfde. in Oostenrijck. Agatha Jacobsdr., weduwe van Thielman Gerritsz. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 85