IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 71 558 H 559 560 H H 561 d. Veenstraat). H 562 563 564 in Hollant? in den Bryel. 565 566 in Coelen. 567 568 de Witte Pau. H i 1566 H 1560 H 1566 H 1566 DE VEENSTRAET OOSTZIJDE beginnende bij de Vischmarckt (Groenmarkt). Weduwe van Mr. Bruyns en Jan Joostensz. dezelfde. Willem Jansz., mesmacker. Jan Willemsz. Gerrit Cornelisz Kistemacker. dezelfde. Jonghe Claesz. van Berckel. dezelfde. H 1577 H 1570 H 1570 H 1561 DE OOSTZIJDE VAN DE VISCHMARCKT (nu Groenmarkt). Ermgen Dircksdr. weduwe van Adriaen Jansz. Gerrit Adriaensz. in de Spaerpot. Weduwe van Adriaen Jansz., goutsmit. Jacob Dircksz, stoeldrayer. Weduwe van Jacob Dirckz. Cornelis Louys Weylant. dezelfde, deurwaerder. Weduwe van Anthonis Herweyer, doctoir. dezelfde. H 1563' 1566 I Pieter Claesz. Snyder. 1569 Gerrit Cornelisz. in Middelburg. Willemken Weduwe van August Philippusz. Willemken 't Gortwyf. in de Sonne. Weduwe van Dirck Maertsz. 2 perceelen waarschijnlijk in 't kort Achteromme. Maritgen IJmantsdr. (Achterhuis v. Kinderen van Claes, tinnegieter. (Waarsch. Claes Berckel.) (Achterhuis v. d. Veenstraat.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 86