H H NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 72 Willem Jacobsz., glaesmacker. H 574 575 576 het Duyfken. 578 1566 580 Huych Jorisz., glaesmacker. 582 583 in de Struys. I H '1566 H 1561 1565 1580 n vvniem jacoosz., giaesmacKer. 1563 dezelfde. 1580 erfgenamen van Willem Jacobsz. H 1565 1578 Adriaentgen Jansdr. dezelfde. Willem Pietersz. v. d. Wan.suvelcoper. Weduwe van Willem Pietersz., houckhuys. Jan Gielisz, en Mathys Symonsz. dezelfden, dezelfden. Adriaen de Grebber Jacobsz. Adriaen Jacobsz. Grebber, scepen. dezelfde. in de Gulden Vlesch. d 577 H 1566 1570 I Neeltgen Jorisdr. weduwe van Jan Harry. Heynrick Allertsz., deurwaerder. dezelfde. den Hollantschen tuyn. H 1578 Pieter Jansz. van Alckmaer? bode, dezelfde van Opdam? bode. 1561 Erfgenamen van Mr. Pieter Aertsz. Jan Heynricksz., snijder. 579 H Rochus Heynricksz. Smout. 1566 Weduwe, van Rochus Heynricks. H 1567 581 H 1567, dezelfde. H 1560, dezelfde. H i Mr. Lenert Jorisz., barbier. 11562| dezelfde. Erfgenamen van Mr. Pieter Aertsz. Lenert IJsbransz. Adriaen Huygensz., glaesmacker de Vergulde Druyff.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 87