IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 73 1578 584 Weduwe van Jan Coensz., smit. 585 1565 586 ’t Grocncvelt. 587 588 589 den IJserman. 590 591 in Emails. 592 593 de Kivyet. 594 H in den Gulden Vijsel. 595 596 IN HET CLEIJN ACHTEROMME EN ST. PIETERSSTEEGJE, WESTZIJDE Vincent Gerritsz. in het Spijckerboor. H 1566 H 1561 H 1564 1568 H 1563 1578 H 1569 H 1569 H 1569 H 1567 H 1568 H 1564 Harpert Claesz. Uyt den Broeck. dezelfde. Gerrit Gerritsz. Dirck Joostensz. van Strevelant. dezelfde. Jonckvrouw Maria Beuckelaers. Mr. Cornells Schuyte Doctoir. Jonckvr. Maria Beuckelaers. Wijlen Nicolaes Beuckelaers. Daniel Jansz. dezelfde. beginnende van DE VEENSTRAET WESTZIJDE a£ de Vischmarckt (nu Groenmarkt). ’t Dubbele Cruys. Pieter Jansz., snijder, de wed. v. Pieter Jansz. Clara IJsbrantsdr. weduwe van Colijn Doesz. als echtgenoot v. Willem Jansz., borduerwerker. Weduwe van Willem Jansz. Melis Adriaensz. Jacob Rochusz. Gerrit Jansz. Wed. van Gerrit Jansz. Mr. Michiel Claesz dezelfde v. der Berck? v. der Berck? Davidt Maertensz., deurwaerder. Willem Jacobsz. v. d. Capellen. Cornells Stevensz., snijder. van Alckmaer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 88