NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 74 597 598 599 600 Steven Cornelisz, scoemacker. 601 H 602 603 in de Cimbel. 604 605 606 607 608 een stal. DE NIEUWSTRAET OOSTZIJDE beginnende van af de Corenmarckt (nu Groenmarkt). H 1561 1566 H 1560 1561 1566 H 1562 1570 H 1568 H 1572 H 1561 1564 H 1564 1566 H 1560 H 1566 1572 H 1560 H 1569 Adriaen Jorisz., deurwaerder van 't Hof. dezelfde. Anne Dircksdr. weduwe Weduwe van Anthony Aertsz, een stal, dezelfde. Willem Jansz. in den Raem Jacob Roelofsz., cleermacker. dezelfde. Geleyn Barthelmeusz. *t gulden Claverblat. Thomas die Coninck, deurwaerder. dezelfde. Jacob Sybrantsz., backer. Cornelis Jacobsz. Jacob Adriaensz., trommelslager. dezelfde. Pauwels Evertsz. Kistemacker. dezelfde. Jan Heyndrickz. Bock. Pieter, Aefgen, Appolonia, Trijntgen Willemskinderen. Apolonia Willemsdr. ’t Schaeck. Cornelis Sybrantz, tinnegieter, dezelfde. Pieter IJsbrantsz. Starck, deurwaerder. dezelfde. van Anthonis Nicasius. Arent Symonsz., surgijn. Mr. A.ernt Sijmonsz, chirurgijn. Emanuel de Mayne. de Vergulde Sael (zadel). Joost Willemsz Verduyn. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 89