IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 75 609 610 611 612 613 H 614 615 616 617 der Goude, advocaet. 618 619 een stal. 620 1568 621 H 1565 1570 H 1570 H 1566 H 1566 H 1564 H 1566 H 1566 H 1564 Jan Jansz. Wolf de Jonghe. dezelfde, tresaurier. H 1563 1565 H 1562 1564 Mr. Lucas Schellinck doctoir. 1564 Mr. Aernt Symonsz., chirurg. Jan Jansz. Wolf, talman (vertaler), dezelfde. Jan Turck, deurwaerder. dezelfde. 1568 Joost van Dam, deurwaerder. Frans Huybrechtsz., procureur van 't Hof. dezelfde. zijn groot buys. DE NIEUWSTRAAT WESTZIJDE beginnende van af het Kerckhof. Jan Adriaensz., timmerman. dezelfde. Mr. Jacob Boll. Jacob Andryesz., deurwaerder. dezelfde. Mr. Jan van dezelfde. Weduwe v. Jan van der Goude. Anthonius Nicasius van Flory, deurwaerder. dezelfde H Jonckvrouw Johanna weduwe Soutelande. dezelfde. van Mr. Gielis van Anthony Nicasius van Flory. Weduwe van Thielman Gerritsz. de Coninck. H 1570 Marie Reuse. dezelfde. Willem Jacobsz. glaesmaecker. Hr. Jan Claesz., pater van St. Elisabeth, dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 90