IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 77 H 1566 637 638 ’t Eseiken. 639 639a DE SCHOOLSTRAET WESTZIJDE. 640 641 642 H 643 644 ’t Hof. 645 646 H 't Hof. 647 648 H 1560 1565 H 1565 1566 H 1561 H 1567 H 1577 H 1563 H 1560 1565 H 1560 H 1565 H 1561 H 1560 1567 Anthonis Jansz. van Stapelen, nu syne weduwe, dezelfde. Jonckvrouw Magdalena Cobels, 2 huysen. dezelfde. Heynrick Meyster, advocaet. Cornells Marye, 2 huysen. dezelfde. Job. Jansz., deurwaerder. Jan Jansz. de Snyder van Loven. Jan Jansz. van de Graef. Quyryn Cornelisz., snyder. dezelfde. Pauwels Hugosz., backer, dezelfde. 636- 636a 1560 Cornells Seghersz. Coenraet Jansz., bode van dezelfde. en de weduwe v. Adriaen Smout. Lenert IJsbrantsz. dezelfde. Jacob Jansz. Clocksteller. Neeltgen Hoelincks. Lenert IJsbrantsz. Matheus Heynricksz., deurwaerder. Gherrit Cammacker, deurwaerder. dezelfde. Joost Millinck. Kinderen van Jolenta van Dam. Mr. Anthony Duyck. Leonard IJsbrantsz. Pieter Jansz. Kinderen, procureur v. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 92