78 NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN Jan Claesz. 651 Jan Splinter. H 653 654 1565 655 656 657 658 659 Jan Ewoutsz. 660 661 Calslagen, 't houckhuys. 662 H DE JAN HEYNDRICKSTRAET OOSTZIJDE beginnende aan ‘t Kerckhof. H 1561 1564 H ;1563 1564 H 1566 H 1566 H 1564 H 1563 H 1563 H 1568 Jan Jansz. Poort, bode van 't Hof. dezelfde. Claes Jansz., deurwaerder. Jan Claesz. Monck, scipper. dezelfde, talman. Cornells Cornelisz. Baeck, grafmacker. dezelfde. Broeder Claes van den Beemde. dezelfde. Gerrit Allertsz. op de iaën. 650 i H 11561 1568 649 H 1561 652 H 1568 Maryken Adriaensdr. weduwe van dezelfde. Cornells Jansz. Clerck. Weduwe van Mr. Vrancke Boot. Jan van Dorpskinderen. Grietgen Gosendr. Jasper Adriaensz., deurwaerder. Fransgen Jacobsdr. weduwe van Fransken Splinter. Cornells Dircksz., timmerman. Jonckvrouw Magreta van Kleyn buys van Jacob Coppier, 5 cameren in 3 perceelen. Mr. Huych Jansz., priester 3 huysen. Lodewijck Frans Huybrechtsz. dezelfde. Mr. Jan Duyck. Burchen Claesdr. Weduwe van dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 93