IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 79 663 664 665 666 667 Claes Jansz. Bom. 668 669 id. 670 671 H 672 H 673 674 H 675 1570 H H 1561 H 1569 H 1569 H 1565 1569 H 1565 1569 H 1563 H 1563 1564 H 1563 H 1563 1563 DE JAN HEYNDRICKSTRAET WESTZIJDE. Nicolaes Brugman, deurwaerder. dezelfde. Goeltgen Jansdr. weduwe van Segher de Snijder. Huys, door Goeltgen Jansdr. achtergelaten. Hr. Jan Cuell, canonnick, dezelfde, pastoor v. de kerck op t Hof. Jacob Jansz., wantsnijder. Joost Jacobsz., laeckencooper. Job Jansz., deurwaerder. Gertruyd Lambrechtsdr. dezelfde. Joost Jacobsz. Jannetgen Jansdr. weduwe van Truytgen Zeegersdr. Cornells Aemtsz., timmerman, een earner, dezelfde Cornells Corsz., een camerken. Anna IJsbrantsdr., een camerken. dezelfde en Lenert IJsbrantsz. Cornells Lenertsz., de botter. Gerrit Lambrechtsz. van Geel, dezelfde. Jacob Sybrantsz., backer. Heer van Assendelft, 4 perceelen. DE LAEN ZUYT ZIJDE. Erfgenamen van Mr. Heynrick v. der Nat, decken in de Hofcapel. dezelfde. Convent van St. Elysabeth Kerck en Clooster, op de plaats van de tegenwoordige Groote Markt en omgeving.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 94