NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 80 676 677 678 679 680 Trijntgen Willemsdr. weduwe 681 H dezelfde. 1560 682 683 684 685 686 687 688 H 1544 H 1576 H 1562 H 1562 1567 H 1573 H 1566 H 1563 1566 H 1578 H 1562 1567 H 1566 H 1561 1566 H 1563 Weduwe van Gerrit Adriaensz. de Paep. dezelfde. Jan Dircusz., metselaer. Jan Osyersz., houtsager. Jan Zyersz. (dezelfde). Claesgen Zyerendr. (zijn dochter). Jan Jansz., grofsmit. dezelfde. Joost van Gelder, deurwaerder. dezelfde. Adriaen Corneliss, timmerman. Willem van Neck, deurwaerder. Adriaen Willemsz. van Neck (houck). Laurens Croock, talman, dezelfde. Katrina Jacob Roelendr. dezelfde. Daniel Joostensz. Cornells Willemsz., timmerman, dezelfde. Joris Claesz., timmerman, dezelfde. DE VLAMINCKSTRAET NOORT ZIJDE beginnende aan de Schoolstraet. Katrina Jacob Roelendr. dezelfde. Andryes Claesz., droogsceerder. erfgenamen van Andryes Claesz. Herman Tymansz., glaesmacker. dezelfde. van Jan Jansz. Kinderen een poort mit ledig erf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 95