IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 81 689 690 691 692 693 Steenbeeck de 3 coningen. DE VLAMINCKSTRAET ZUYT ZIJDE. 694 694a 1544 695 696 697 698 Mr. Vrederick van der Horst. 699 H 700 701 702 6 Beatris Danelsdr., weduwe van Gerrit Jansz. dezelfde. Barbera Jansdr., weduwe v. Ewout Matheusz. dezelfde. H 1561 H 1570 H 1568 H 1544 H 1578 H 1568 H 1568 H 1578 H 1578 Erasmus Jansz., snijder, dezelfde. Adriaen Jacobsz., brandewijnman. dezelfde. Mr. Gerrit Melisz., advocaet. Hr. Jan Verius, priester. Gerrit Doessen. dezelfde. Barbera, weduwe dezelfde. Gijsbrecht Pietersz., backer, dezelfde. H 1570 H 1561 1565 H 1568 H 1578 Gerrit Lodewyckz., vleyshouwer. dezelfde. Dirck van Willem Jansz., scilder. Willem Jansz. van Meeckeren, schilder. Betaris Danelsdr., weduwe van Gerrit Jansz. dezelfde. en erf op 't laentgen. van Ewout Matheusz. Jan Jacobsz. van Wijck, buys Barbera, weduwe van Ewout Mattheusz. dezelfde. Erfgenamen van Willem de backer, dezelfden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 96