1 NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 82 703 der Does, scepen. 704 der Does, scepen. 705 706 707 708 H 709 710 711 712 in de 3 scabellen. 713 714 den Gulden Valck. 715 H 1561 H 1580 H 1580 H 1561 H 1563 H 1563 H 1560 1577 H 1563 1564 1577 H 1564 1566 H 1563 1564 Jacob Snoeckert, auditeur van 't Hof. dezelfde. Joris Heynrickz., cleermacker. Willem Cornelisz., aanslager. dezelfde. Joost Adriaensz., bode van 't Hof. Willem Jorisz., deurwaerder. Pieter Willemsz., mesmacker. dezelfde (houckhuys Zuyt eynde). ’T CLEYNE ACHTEROMME OOST ZIJDE beginnende van af de Vischmarckt (thans Groenmarkt). Joost Claesz., houtsager. Oth Barentsz. dezelfde. Adriaen Jacobsz., mutsemacker. dezelfde. Cornells Gerritsz. dezelfde. Jan Evertsz., droogsceerder. dezelfde Aelbrecht Meynertsz. Symon Dircksz., stoeldrayer. dezelfde. Willem Dircksz. en Matheus Mathysz., stoeldrayer. H 1561 H 1580 Sijmon van dezelfde. Symon van dezelfde. Pieter Seghers, vleyshouwer. erfgenamen van Pieter Seghers. Joris Claesz., timmerman. dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 97