NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 84 729 730 731 732 733 734 735 de Zeehaen. 736 737 738 739 740 741 I H 1577 H 1577 H 1577 H 1566 1570 1577 H 1570 H 1562 1566 1577 H 1566 1570 H 1562 1572 H 1572 H 1571 H 1571 H 1571 Gerrit Jansz., scoemacker van Deventer, dezelfde. Weduwe van Gerrit Jansz. Dirck Hanneman mit zijn buys. Baernt de beeldensnijder. Barent Zymonsz., beeldsnijder. Willem Gerritsz., scoemacker. dezelfde. Dirck Lambrechtsz. Bom. dezelfde. Adriaen Jansz. Meus Symonsz., scoemacker. dezelfde (Barthelmeus). Joris Aerntsz. dezelfde. Adriaen Symonsz., cueper. Wijlen Adr. Symonsz. Claes Claesz., scoemacker, bode, dezelfde. H 1570 Jan Jansz. Bom, scoemacker. Kindren van Jan Jansz. Bom, ’t looyhuys.. Willem Dircksz., scoemacker in de Hoogstraet. Jannetgen Laurysdr., een Willem Gerritsz., De Breestijger. Erfgenamen van Floris Claesz., timmerman. dezelfde. Job Mathijsz., stoeldrayer. van Bueren. looyhuys. een erf voor zyn deur. Gijsbert Cornelisz., Kistemacker. Erfgenamen van Gijsbrecht Cornelisz. Meus Zymonsz. van Sceveninge, scoemacker. Meus Symonsz., scoemacker.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 99