Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND 2 t len, die hij in ons vorig Jaarboek heeft geschreven. Het waren niet zijn eerste bijdragen aan onze uitgave, maar het zullen helaas de laatste blijven. Wel had Beelaerts ook voor dit Jaarboek een artikel toegezegd, te weten over eenige merkwaardige vondsten, die hij gedaan had betreffende het Haagsche drukkersgeslacht van Karnebeek. In zijn papieren is echter de copy niet aan getroffen; blijkbaar had hij bij zijn overlijden deze bij drage nog in de pen. Tot onze vreugde echter zullen deze vondsten in het volgende Jaarboek door zijn zoon worden gepubliceerd. In Beelaerts’ nalatenschap moeten nog vele bouw stoffen voor wetenschappelijke artikelen berusten. Hij had een schat aan gegevens verzameld en slechts de tijd ontbrak hem om ze te publiceeren. De laatste maal, dat ik het voorrecht had hem te ontmoeten, zeide hij mij, dat het hem soms kon benauwen, dat hij nog zooveel had te schrijven, maar dat zijn maatschappelijke werk kring hem dat voorloopig verhinderde. Nu zal dit alles nooit meer op de hem eigene, heldere en fraaie wijze geschreven kunnen worden. De weten schap zal er veel door missen, want wat Beelaerts schreef was steeds voortreffelijk. Het was volkomen af, geput uit zijn groote kennis, van uitstekende weten schappelijke methode en vrucht van gestadig en diep gaand historisch onderzoek. Dit onderzoek bracht hem telkens op archieven en wie daar zijn bezoeken mocht ontvangen zal hieraan altijd een weldadige herinnering bewaren. Want hoe wel hij kwam om te vragen, steeds wist hij zelf waarde volle inlichtingen te geven. Wie hem bij zich mocht zien zag hem slechts noode en met dankbaarheid voor wat hij aan kennis en be moediging van hem mocht ontvangen, weer gaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 11