DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 89 BIJLAGE 1. een Geheel nieuw en 't zestig Paerden; i verre het aardewerk I. BESTEKKEN, REEKENINGEN en QUITANTIEN betref fende den Botsw van den Stal voor 160 paarden; Stukken N° 1 tot N° 25 inch BESTEK EN CONDITIËN waarnaar sullen Besteeden het aanleggen, en maaken van gebouw, tot een Stallinge van eenhondert i alles volgens nevensgaande Tekeningen, zoo en metselwerk aangaat. Artijkel 1. Den aanneemer zal het werk met den Timmerman moete aan leggen volgens de tekeningen Letter A en F; Tot dit werk sal den aanneemer alle de sleuven tot de fundamenten moete graaven ter breete van 5 voet; Als den timmerman de fundamenten Geheidt en gelegt heeft zal den aanneemer de Fundamenten moeten aanleggen van vier steenen breet, op ijdere vier laagen een halfsteen sneijden, tot twee steenen, bleijvende hiermeede eenvoet beneeden den aanleg van het werk; den aanneemer moet met het aanleggen van de funda menten aanleggen en verbinden de Hoofjes of fundamenten tot de steene neuten der kapstijlen tot drie laagen beneden de grondt, dese alle van bovesteen in goede kalk te metselen. Al 2. De fundamenten der binnemuren tot de vier kamertjes en trap- gaaten en sekreetkolken etca sal den aanneemer moete aanleggen van drie steenen op ijdere vier laagen een halvesteen te sneijden, tot de Gesegde hoogte der buite en middelmuer fundamenten gelijk A1 1 is bepaalt. Al 3. Den aanneemer zal alle de buitemuren moete opmetselen van Leijdse hardsteen ter dikte van een en een half steen te beginne een voet onder de Grond van de Stallingen tot tegens de Spanplaat; alle dese buite gevels of muren te voorsien met een trasraam ter hoogte van 40 duijmen bove de buitegrondt van reijnse Graauwe Steen in sterke basterttras te weten onder ider ton kalk Een aggelen tras; alsmeede de binne middelmuren moete opmetselen beginnende een voet beneede de grondt van de Stallingen tot tegens de ruijf- boom van eijselse ondersteen, ter dikte van een en een halve d° steen, in basterttras, als hier boven beschreeven is; en de verdere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 110