DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 90 zal vier pompwaterputten, en twee secreetputten en opmetselen; de pompputten op sterke tonne ge en een alle de bodems te bestraaten, met ijsel Clinkert Al 4. Den aanneemer sal alle de kosijnen, Grebben, lantierpaalen, en beneede kopsteijlen etc» op de hartsteene neuten moete helpe stellen waterpas en in het schietloot, alsmeede de binten van de beneede kamertjes, trapgaaten Rustkamertjes, en van de geheele Zolderver dieping met den timmerman moete helpe leggen, in de waterpas, wel opstoppen en aanraseeren, voorder op moete metselen tot de kroonlijst, en agter deselve mogen aanvullen en stoppen met bove- steen. hoogte tot tegens de soldervloer van een en eenhalve ijselse bove- steen in Calk. En de muertjes van de kamers en trapgate meede ter voerz. hoogte op te metselen ter dikte van een steen van ondere met een trasraam van ondersteen in basterttras hoog dertig duijmen, en de verdere hoogte tot de spanplaate van boovesteen. Alle de buite en binnemuren schoon te werken, aftevoegen, en met de dagge te doorstreijken zoo binne als buite uijt genoome binne in de kamertjes en secreeten, die den aanneemer zal moete volgooije beraapen en met vette gesifte kalk oppleysteren alle de kalk tot het metselen van voorz. muren zal den aanneemer niet hooger moge zanden dan dat met agt ton kalk maar drieduijsent steen zal kunne werden verwerkt. Al 5. Den aanneemer zal 8 pompen met hun swaare gootsteene behoor lijk moete ondermetselen en stellen, item de verijste sinkputten onder ijder gootsteen; ook sal den aanneemer moete aanleggen, en maaken, alle de rioolen agter de paarden, met 8 Colkgaten, en agt spuijt- riooltjes, van de buite pijpen en gootsteenen naar voorz.6 rioolen lijdende; noch zal den aanneemer moete maaken twee dwers rioolen uijt de voorz. rioolen tot de cekreet colken, en vandaer tot de boesemvaart, of watering; alle dese rioolen weijd 9 dm, diep 16 dm de spuijtriooltjes 7 dm breet 11 dm hoog. De buite rioolen door de Secreet Colken 14 dm breet en 18 dm hoog alles twee ijzelse onder steen in basterttras, onder ijdere ton kalk 1agele tras (a)gele zandt, en op zijn kant in 't zandt. Al 6. Den aanneemer moeten schieten metselt met randen door den timmerman te maaken, dog den aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 111