DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 91 en een Al 8. Den aanneemer zal de Geheele Stal van binne moete bestraaten, met regte straatklinkert, en alle de stroo-bakken, met d° cromme- klinkert op zeijn kant in 't zandt, zorgende voor de behoorlijke en verijste ophoginge aanvullingen en afwateringen. Soo tot de geheele Stallinge van binne de stroojinge der peerde als tot de buite grondt alsoo de rollaage der deurkozijnen 20 dm bove de begaane hoogste buite grondt werdt gerekent. De gooten agter de paarden met de kolksteenen en rollaagen om de zinkputten in de doorgangen en tusschen de hartsteene neuten van de deurkosijnen, alle in sterke tras met harde vlakke ondersteen gerolt. neemer zal deselve in het levendt welsandt moete booren, en ver volgens moeten opmetselen, en toecruijnen naar den ijsch. De Cekreetputten als digte Colken vier voet vierkant met 2 onder steen in de sterke tras alles gecruijnt en met de rioolen eene be hoorlijke afwatering gevende verbonden. Al 7. Den aanneemer zal 160 digte Crebben moete metselen met sterke tras, alle en ijeder bisonder, met tusschenmuren of dammen, de Crebbe te bevloeren met een drooge laag twee laagen met digte Clinkert op zijn plat, in den bodem en tegens de borstboom en tege de muer tot de ruijfboom met verglaasde tegels beseften, alles in sterke tras. Al 9. Den aanneemer zal tot voerz. werk moete leveren alle de mate- riaalen voorz. de alles beste in hun soort al het korte steygerhout en touwen, (den timmerman behoeft de Greppen of sleuve der fon damenten niet langer droog te houden dan als hij tot leggen der fondeeringe nodig mogt vinden) al het lange steijgerhoudt als vol gens gewoonte moete halen en brengen bij den timmerman, En alle de materiaalen in gereetheid moete brengen, terstond na de bestee- ding. Al het voorz. werk meesterlijk naar de kunst moete maaken alle de voegen in de pas en te loot zat en volgemetselt, de bastert tras te menge en beslaan als hier boven A1 3 5 is beschreeven de kalk niet hooger te sanden dan dat met agt ton kalk maar 3000 steen zal kunnen werden verwerkt, den aanneemer zal alle de kosijnen met loot moete beleggen en met een rollaag ter hoogte van een en een half steen overrollen en onder ijder kosijn een waterlaag rollaag moete metselen, als meede in alle de nissen, den aanneemer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 112