DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 93 De ingediende Reekening omvatte voorts: 80.—.— BIJLAGE 2. „BESTEK EN CONDITIËN” Timmetwerk Stallingen Gardes du Corps gegund 21 Mei 1769 aan Pieter Heijnsius, Meester Timmer man en Schreijnwerker in ’s Hage voor 16150.(door C. A. von Wülcknitz en A. T. van Stöcken). Artijkel 1. Als de groeven of sleuven voor de fondamenten zeijn gegraven, zal den aannemer ter lengte en breete van het geheele gebouw beneeven alle de binne-muren volgens de tekening letter A moeten leggen denne of greene Cespen 5 a 7 dm op zeijn plat vier voet van den anderen en onder ijder Cespe moete Heijen 2 Else paaien 68 dm diameeter ider paal tot de vaste grondt in te slaan ter lengte van 610 vten. den aanneemer sal alle de palen voorz. ten getaalen van cirka 750 met een loop heij moeten inheijen ter plaatse voorz. en de nodige pompen of moolens tot het drooghouden der sleuven moete leveren en gebruijken zoolang tot dat de fondering volkoome in order gelegt en verbonden is (en niet verder) voorst moet ijdere Cespe 3 vL lang wesen, en op voorz. Cespe moet den aanneemer leggen denne of greene platen tweebreete ijder 15 dm gekantregt, geen naade als op de midde der Cespe te brengen, de Endelinge plaaten van Eene lengte en de overige Ende en nade wel in het verbandt en in de waterpas gelegt en aande blokken genageldt; op alle de voersz. plaaten te speijkeren twee spanribben breet op zeijn plat met 40 ponde vast gespeijkert; de Cespe vande eensteens muren behoeven maer 2% voet lang, en de denne plaeten 22 dm breet te weesen. Nog voor de Verhooging van alle de fondamenten in den toer de Stoote van anderhalve voet, twee bove- steen dik daar aan 130.000 bovesteen, voor arbeids loon en Metriaalen, het duijsent zeeven Guldens 910.-. Voor het maaken van twee schoorsteenen met haare Haarden en Pijpn tot buijten het Dak, de pijpen binnen het dak van dubbelt Metzelwerk; ieder schoor steen veertig Guldens Nog voor het maaken van een Brugge met zijn ge volg, volgens het bestek bedongen475.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 114