DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 94 Ai 5. Alle de deure van droog 1 ds greene hout sonder spint met 1 ds eike spiegelklampen 7 dm breet, aande binnezeide met een schaafie in het verstek, de regels of klampen behoorlijk afwaterende. Al 4. De blinde van voorz. kosijne zal den aannemer moete maaken van ds vure met ds spiegelklampen, van binne met een schaafie in het verstek twee blinde hoog en 2 blinde breet. Al 3. Alle de schuyfkosijnen en Puijdeurkosijnen boven de deuren zal den aanneemer moete stoppen met 2 ds eike raamen volgens de tekening letter G. 1 ds keerlatte en haaklasse aande midderegels, alle de boveraame naar beneeden en de beneede raamen naar bove schuijfbaar te maken, dog de bove-raame alleen met de looden te hangen. Al 2. Den aanneemer zal in gereetheid moete maken leveren en helpe stellen 18 buite deurkosijnen op steene neuten, en 42 schuijfkosijnen, alle de stijle dreppels en glashouten van greene ribb. 5 a 7 dm., 16 stuks deurkosijnen ijder 314 voet breet in den dag, en de twee midde deurkosijnen ider 5 voet breet inden dag, dese twee laaste met dubbelde deuren de 42 schuijfkosijnen inden dag breet 3 voet 6 dm hoog 7 voet 6 dm, volgens tekening letter G. Al 6. Den aanneemer zal tot de kamers 4 binne deurkosijne moete maken op steene neuten de kosijne van gr. ribb. 5 a 7 dm op steene neuten 3 voet breet en 7 voeten hoog inden dag te sluyten met d° 1 A ds greene deuren en d° klampen als A' 5 is gesegt. Al 7. Den aanneemer sal tot de tussekamers alle de binte moete leveren en leggen swaar 5 a 7 dm op zeijn plat volgens de tekening ook zal hij moete maken leveren en stellen 4 deurkosijnen ijder 3 voet breet en (AA vt hoog in den dag d° greene 5 a 7 dm met 2 dm elke onderdreppels, met 5/< ds greene deuren en ds d° spiegel klampen, gewerkt als boven is gesegt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 115