DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 95 Ai 8. Den aanneemer sal een geheele laag binte moete leeveren en leggen met alle de raveelingen 7 a 9 dms greene alles volgens de tekeningen letter B en C aan drie zijde schoon gewerkt met een lijsje op 2 kanten wel in de pas te leggen ankeren en koppelen naar den ijsch; alle de binten alwaar de kapspanten op koomen als- meede alle de binte of strijkbinte moet den aannemer leveren van eene lengte, en alle de overige van twee lengte; Onder de ijnde van 59 binte tegens de binne gevelmuren moet den aanneemer leveren en leggen een generaale legger van greene 7 a 9 dm op zeijn kant met haaklasse 15 dm lang hier onder 32 steijlen d° greene 7 a 9 ds ijder met 3 carbeelen, item aan ijdere vleugel nog 4 d° steijle ijder met een carbeel onder de middecapbinte der vleugels alle dese steijle te stelle op steene neuten volgens de tekening letter A en C. Den aanneemer zal nog moete leveren en leggen 18 latijhouten 5 a 8 dm boven ijder kosijn van de vleugels alwaar de ijnde der binten op koomen te draagen ider latijhout niet korter als 5 voet; Ook zal den aanneemer moete leveren en leggen de binte tot de rustkamers en trapgaten van gr 5 a 7 dm op zeijn plat volgens tekening letter C niet wijder als op die tekening staat aangeweesen. AI 9. Den aanneemer zal voorz. werk moeten overkappen volgens teke ning letter D alle de kapbinten van eene lengte ijder 27% voet lang van greene 6 a 8 ds, alle de stijlen Carbeelen blokkeelen of gordingklossen en stantvinken van d° greene 6 a 8 ds alle de hoek en kielkeepers d° greene 5 a 8 ds alle de spruijten, hanebalken en de twee beneedegordingen van gr. 5 a 7 dm de bove gordingen 4 a 6 dm de nokken d° 4 a 4 dm. De spanplaaten 3 a 14 dm zak- plaaten 3 a 16 dm spanribb. 2 a 3 ds 11 dm tussenbeide pannelatten 1 a 2 dm boeijplanken 1 a 11 d. ruijters en dekstukken op de hoek- keepers en nokken 1 ds greene alwat den dag bescheijnt behoorlijk te schaaven, de kroonlijst om het geheele werk volgens de tekening letter E met de verijste blokken of doorgaande leggers aan de binten en spanplaaten verbonden, alles van goed greenehoudt, ook sal den aanneemer de noodige keulse gooten moete leveren en maken om het water uijt de sakken (zakgoten) naar de buite goten te leiden dese van 1 ds vure balkdeelen. Al 10. Den aanneemer zal moete maken leveren en stellen 10 hooijsolder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 116